Cena je stanovena po podrobném seznámení s rozsahem požadavků klienta a návrhem našeho řešení.