Naše společnost nabízí zastupování při daňových kontrolách,

  • zastupování před orgány státní správy (finanční úřady, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení),
  • posuzování daňových dopadů různých ekonomických jevů a
  • komplexní poradenství v daňové oblasti.